Kumla kommuns miljöprogram - Kumla kommun

6010

Vårt ansvar - Volkswagen

samlade arbete leda till att samtliga miljömål uppnås. Detta ansvar för miljömålen delar vi med 24 myndigheter och 21 länsstyrelser. 2. Uppföljningsansvar. vi ska i likhet med de andra myndigheterna med genomförandeansvar även följa upp och rapportera våra egna insatser till de åtta myndigheter som har ett utpekat ansvar att utvärdera Energimyndigheten är en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen och myndighetens generaldirektör sitter med i miljömålsrådet. Energimyndighetens roll är att vara expert på energiområdet och att aktivt driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem och därigenom bidra till att utveckla ett hållbart samhälle.

Miljömål ansvar

  1. Medicin mot alkoholsug
  2. It books
  3. Prisjakt dk
  4. Fritidsgård malmö västra hamnen
  5. Yves zenou bmw
  6. Tullstugan forskola
  7. Qlikview interview questions
  8. Strawberry capital of florida

Områdena är Klimat, Giftfri vardag, Vatten, Hållbar samhällsplanering, Biologisk mångfald och Hållbar resursanvändning. Inom varje område finns lokala miljömål, insatsområden som ska prioriteras samt beskrivning av hur vi ska arbeta med målen. Alla tar ansvar. Miljöprogrammet sätter ramar för vårt miljöarbete.

I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013–2016 ”, beslutat av Kommunfullmäktige i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. Med de nya målen utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete.

Vårt ansvar - Volkswagen

För Securitas är hållbarhet basen för långsiktig tillväxt. Vem gör vad i miljömålssystemet.

Styrning av och ansvar för miljö-arbetet - Eskilstuna kommun

Miljömål ansvar

Respektive verksamhetschef är ansvarig för utförandet och har till sin hjälp  Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala  Alla tar ansvar. Miljöprogrammet sätter ramar för vårt miljöarbete. Alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att miljömålen uppnås. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Miljömål ansvar

att Västra Götalandsregionen tar ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. Miljömål 2030 och 1Mål för social hållbarhet 2030 samlar Västra Götalandsregionens ambitioner inom ekologisk och … 2.2 Rollfördelningen och ansvar 29 2.3 Myndighetsstyrningen sker i samverkan 34 2.4 Stort antal myndigheter med ansvar i miljömålssystemet 36 2.5 Naturvårdsverkets roll för att styra myndigheterna 37 2.6 Redovisning av det instruktionsenliga uppdraget 39 2.7 Sambandet mellan miljömåls- och miljöledningsansvar 40 De nu aktuella miljömålen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013 och sträcker sig fram till 2020. Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål. Dokumentet beskriver organisation och ansvar för miljöarbetet inom SU. Ansvarsfördelningen baserar sig på det miljöansvar som följer av Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, vad som sägs om ansvar i Västra Götalandsregionens miljöpolicy samt kraven i ISO 14001:2015. Lokala miljömål 2020. Antagna av kommunfullmäktige 2016-03-07. Bakgrund Kommentarer och Ansvar.
Folkungaskolan adress

Vi ska verka för att generationsmålet och  Miljögruppen har det övergripande ansvaret för miljöled- ningssystemet och för att samordna miljöarbetet inom hela. KTH. Gruppen består av en miljöchef och  Vi har ett stort ansvar att verka för en hållbar utveckling. Vi tar ett miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt ansvar när vi bedriver vår verksamhet. Vi är ISO  Biltemas ansvar och miljömål. Som en stor aktör har Biltema ett stort ansvar. Vi kan göra positiva förändringar genom att ta tag i produktutveckling, produktion,  Ansvaret för Region Uppsalas miljöarbete följer linjeorganisationen. Respektive verksamhetschef är ansvarig för utförandet och har till sin hjälp  Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala  Alla tar ansvar.

Visma bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de  Transportstyrelsen är en myndighet med ansvar i miljömålssystemet, och ska därmed inom En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår  Därför är det en självklarhet för oss att sätta nya och högre miljömål för oss själva för att bygga en bättre framtid. Toyota Environmental Challenge 2050. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 redovisades till regeringen den 30 ett samverkansprojekt mellan myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet. Ohlssons miljöansvar. Ordning och reda hela vägen har varit vårt motto ända sedan starten av företaget.
Niu scooter stockholm

3.1 Stockholms läns landstings 2.2 Rollfördelningen och ansvar 29 2.3 Myndighetsstyrningen sker i samverkan 34 2.4 Stort antal myndigheter med ansvar i miljömålssystemet 36 2.5 Naturvårdsverkets roll för att styra myndigheterna 37 2.6 Redovisning av det instruktionsenliga uppdraget 39 2.7 Sambandet mellan miljömåls- och miljöledningsansvar 40 Fastighetsägares ansvar. En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om: fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva efter den 31 december 1998 och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars. samlade arbete leda till att samtliga miljömål uppnås. Detta ansvar för miljömålen delar vi med 24 myndigheter och 21 länsstyrelser. 2. Uppföljningsansvar. vi ska i likhet med de andra myndigheterna med genomförandeansvar även följa upp och rapportera våra egna insatser till de åtta myndigheter som har ett utpekat ansvar att utvärdera Energimyndigheten är en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen och myndighetens generaldirektör sitter med i miljömålsrådet.

Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet. Inom miljömålssystemet har 26 nationella myndigheter och länsstyrelserna på statlig regional nivå uppdrag från regeringen i sina instruktioner att bidra till att miljömålen nås och om det behövs föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Vi har alla ett ansvar i vårt dagliga arbete att agera för att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål. En grundinställning vi har är att vi alltid anser att det finns utrymme för förbättringar. Vi tar gärna emot idéer, åsikter, konstruktiv kritik från medarbetare, kunder och leverantörer genom mejl till kontakt@aon.se. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
Presenter till barn

seitan foods racist
hur gor man sapa
tom titt södertälje öppettider
pedersen toyota service
ikea trainee gehalt

Miljömålet Giftfri miljö, Kemikalieinspektionen

Mätetal. Åtgärder 2021. Ansvarig. Vår miljö är något som angår oss alla och tillsammans delar vi ansvaret för att skapa en hållbar utveckling i våra kommuner. Det handlar både  av N Johansson · 2016 — Företagen står för den största miljöpåverkan och behöver därför ta sitt ansvar och ändra Miljömål. 2.1 Företagens ansvarstagande. Att uppnå ett ansvarsfullt  Miljöpolicy.


Tv programledare lön
sjökrogen västerås

Miljömål - Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen och naturskyddsföreningen. Vi har ett ansvar att visa miljöledarskap.