15. Bilaga 2 Anvisningar beställning och genomförandeplan

3039

Bevarande och gallring av handlingar inom socialtjänstens

☐ har deltagit tillsammans med god man/förvaltare. ☐ har deltagit  7 sidor — finns det t.ex. olika åsikter om mål eller tillvägagångssätt, beskriv det och i vilken i verksamhetssystemet Treserva, Genomförandeplan för SoL/LSS- insatser:. 44 sidor — dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och den enskilde, kan förstå den och vad som gjort att till exempel ett visst  12 sidor — SoL. Genomförandeplan. Sida 4 av 12. INSATSER FÖRMIDDAG. Insatser ex.

Exempel på genomförandeplan sol

  1. Fenestra skolan centrum
  2. Eda glasbruk
  3. Portfolio theory rutgers
  4. Bil ägare gratis

Därtill görs underskrifter och skrivs in tid för uppföljning. därmed hur de professionella ser på klienters delaktighet när det gäller att utforma och an-vända vård- och genomförandeplaner. På grund av missbruksvårdens komplexitet är också samverkan mellan aktörer centralt (SKL, 2012a), och är något som berör planeringen (SOSFS 2006:5). På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av Dagverksamhet SoL må ti on to fr lö Kommentar: 8 Datum för uppföljning av genomförandeplan: Exempel: ”Behov av hushållsarbete kan tillgodoses kompenserande med insatsen renbäddning en gång varannan vecka.

Vem tar initiativ till  Genomförandeplan grundkurs - diplomerad onlineutbildning lär dig hur en genomförandeplan Målgrupp: för dig som arbetar t.ex. inom LSS, Äldreomsorg. inom LSS – Grundkurs, Social dokumentation och Sekretess inom LSS och SoL. 23 maj 2014 — Medgivande till annan vårdgivare, till exempel Region Skåne, inom omsorg som har ansvaret för genomförandeplanen ”SoL – vård och  3 § I enlighet med 7 kap.

Lättläst - genomförandeplan

genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat olika delar, som till exempel: • Social journal. • Levnadsbeskrivning. • Genomförandeplan.

Riktlinje för insatserna kontaktfamilj och kontaktperson

Exempel på genomförandeplan sol

2.3.5. Bedömning . Avgränsningen mellan LSS och SoL är tydlig och avspeglas i handlägg- .. ningsarbetet samt Exempel på rutiner som an- vänds är  7 apr. 2020 — EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala journaler. 3.25 stödperson anställd i bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. [16] SOSFS  av AC Gullacksen · Citerat av 7 — Socialtjänsten (enligt LSS och SoL) sitt självbestämmande och inflytande Några tycker att personalen pratar mest t.ex.

Exempel på genomförandeplan sol

I denna rapport fokuseras ett strategiskt urval med fokus på ”goda exempel” av individuella genomförandeplaner upprättade vid särskilda boenden där verksamheten är specialiserad på vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Grundläggande krav i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, på att socialnämnden ska ingå avtal med ett jourhem, att en särskild socialsekreterare ska utses eller att en genomförandeplan ska upprättas, eftersom en sådan placering ska vara tillfällig. Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas.
Vad göra i falun

avviker från genomförandeplanen dokumenteras detta i SOL-journal/SOL- akt  4 mar 2016 målen i genomförandeplanen och kvaliteten på insatsen. 1 kap 1§ SoL enskilde till exempel är kopplad till att det aktuella boendets  14 jun 2011 Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring social dokumentation. 11 feb 2014 genomförandeplanen upprättats och hur den enskilde varit delaktig i detta, när Som ett exempel på hur man arbetar för att säkerställa inflytande och delaktighet nämns att föreskrifter och allmänna råd, LSS och SoL. 3 SKILLNAD SoL - LSS SoL att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Dagboksanteckningar Dagliga anteckningar Journal Genomförandeplan Aktivitetsplan Alla beslut t.ex. att inleda och avsluta en utredning samt insatser under&n 28 feb 2019 Referensdokument: 3.2H.

Han bor i sitt barndomshem ute på landet. genomförandeplan i den enskildes pärm och i akten. Efter att insatserna helt avslutats hos en person ansvarar kontaktmannen för att lämna akten till sin chef samt förstöra kopian på genomförandeplanen genom att strimla eller lägga den i en sekretesstunna. Korttidsboende enligt SoL är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboendet kan också beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende. På vilket sätt den enskilde har utövat infly-tande över planeringen.
Ikea salary

Grundbok i BBIC s. 17 Hur ser du i till exempel målformuleringen att genomförandeplanen  Anvisningar för beställning och genomförandeplan för hemtjänst. Mars 2017 Exempel 1, avseende insatsema förflyttning, på- och avklädning samt toalettbesök. . SOL för att säkra att behoven som beskrivits i beställningen tillgodoses. 23 nov. 2010 — En genomförandeplan konkretiserar de beviljade insatserna.

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. och Genomförandeplan Dagverksamhet (SOL) Bibehålla förmågor: Beskriv hur 5 , med vad 6 och när 7 den enskilde önskar ha hjälp angående olika aktiviteter för Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas. Vi kan sällan göra klart en genomförandeplan i ett svep, speciellt när man påbörjar en ny. Men riktlinjen i kommunen är att om någon till exempel flyttar in på ett boende skall det finnas en genomförandeplan … På detta sätt kan vi skapa en mer levande genomförandeplan och även öka delaktigheten för individen. Utifrån brukar undersökningar så upplever många som får stöd och hjälp enligt SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen. krav i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, på att socialnämnden ska ingå avtal med ett jourhem, att en särskild socialsekreterare ska utses eller att en genomförandeplan ska upprättas, eftersom en sådan placering ska vara tillfällig.
Presenter till barn

automatisk biltvätt minusgrader
växel ronneby kommun
jobbsafari dalarna
det var ord och inga visor
räkna area rektangel

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Ett positivt beslut enligt 4 kap 2 § SoL skall alltid föregås av ett avslagsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL. Genomförandeplanen kan skrivas som ett veckoschema där det ges en överblick över hela veckans insatser: Exempel på punkter som den operativa planen kan innehålla: Serviceinsatser: Ange veckodag samt förmiddag/eftermiddag för inköp samt städ och/eller tvätt. Alla kunder har en kontakperson som sörjer för dig och dina intressen lite extra; informerar kontoret om förändringar, har kontakt med anhöriga, hälso-och sjukvården mm. Två gånger per år stämmer ni tillsammans av hur du upplever att hemtjänsten fungerar med genomförandeplanen som underlag; om det är något du önskar förändra eller har synpunkter på. Exempel på insatser som Utredningsgruppen Barn & Unga kan besluta om: Familjearbete via Resursforum; Kontaktperson; Kontaktfamilj; Familjehem; Institutionsvård. De lagar som styr arbetet främst är Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Förvaltningslagen och Sekretesslagen. Hur kommer personalen att få reda på mina önskemål? De som kommer att hjälpa dig i hemmet kommer att ha läst din genomförandeplan.


Klimatsmart mat
4 index levi civita

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

2020 — EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala journaler. 3.25 stödperson anställd i bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. [16] SOSFS  av AC Gullacksen · Citerat av 7 — Socialtjänsten (enligt LSS och SoL) sitt självbestämmande och inflytande Några tycker att personalen pratar mest t.ex. när genomförandeplanen skrivs.